Súp Long Vương

Thời gian
60
Phút
Chế biến
nấu trực tiếp
Khẩu phần
5
Phần
Thứ tư, 09/09/2015 10:21
0
0
Thưởng thức súp Long Vương, chính là đang tham dự một kết nối tâm linh giữa con người và tự nhiên, để thấy đời rất đẹp khi được trao tặng biết bao nhiêu là tinh hoa của đất trời…

0
0
  • Viet Projects
  • Food & Hotel Vietnam
  • New Viet Dairy
  • Jacob ‘s Creek
  • Harmony Ly's

© 2014 / All rights & Copyrights reserved.

CHIẾC THÌA VÀNG