Cá anh vũ hấp tiêu rừng

Thời gian
40
Phút
Chế biến
hấp
Khẩu phần
4
Phần
Thứ bảy, 22/08/2015 17:46
0
0
Huyền sử người Việt cổ truyền lại rằng, cá anh vũ có ở Việt Nam từ 2000 năm trước Công Nguyên, được dâng lên Vua Hùng. Vua ban tên cá là anh vũ, phong là “Văn Lang đệ nhất ngư”.

0
0
  • Viet Projects
  • Food & Hotel Vietnam
  • New Viet Dairy
  • Jacob ‘s Creek
  • Harmony Ly's

© 2014 / All rights & Copyrights reserved.

CHIẾC THÌA VÀNG