Vịt tiềm sen

Thời gian
120
Phút
Chế biến
tiềm
Khẩu phần
4
Phần
Thứ tư, 09/09/2015 15:51
0
0
Món ăn được tiềm chầm chậm trên lửa liu riu, nước dùng sắc lại, thấm trọn vào từng sợi thịt nhỏ nhất nhờ kỹ thuật chiên sơ miếng vịt trước khi tiềm và thơm ngát vị hạt sen…


0
0
  • Viet Projects
  • Food & Hotel Vietnam
  • New Viet Dairy
  • Jacob ‘s Creek
  • Harmony Ly's

© 2014 / All rights & Copyrights reserved.

CHIẾC THÌA VÀNG